Equip Humà

Basedi compte amb un equip humà de professionals qualificats amb experiència en el sector de la discapacitat i una gran implicació en el projecte de l’empresa.

Vetllem perquè totes les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets laborals i aconseguir una plena integració social i personal.

Per a poder garantir un servei de qualitat disposem dels Supervisors que durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any realitzen rondes d’inspecció amb vehicles d’empresa. S’encarreguen de donar suport als operaris/es perquè realitzin correctament les seves tasques i atenen qualsevol incidència que pugui sorgir durant el torn. 

A més a més, comptem amb les figures de “Corretorn” i “Comodí” que cobreixen les possibles contingències comuns o absentisme laboral. D’aquesta manera ens responsabilitzem de que el servei sempre estigui cobert.

L’empresa disposa de l’equip USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Professional) format per un conjunt de professionals tal i com estableix la Llei de Discapacitats dins el marc dels CET. L’equip multidisciplinari permet ajudar a superar les barreres o dificultats que poden sorgir a les persones amb discapacitat en el procés d’incorporació en el lloc de treball així com la seva permanència en aquest.

L’equip USAP està format per una psicòloga, una treballadora social i quatre monitors.

S’efectuen sortides d’oci amb l’objectiu d’ampliar la xarxa relacional d’alguns dels treballadors/es amb risc d’exclusió social. A més a més, es millora l’estat anímic i les habilitats socials. Realitzem diferents cursos de formació adaptats a les necessitats concretes de les persones amb discapacitat. La nostra finalitat és que els hi permeti respondre a situacions professionals i humanes diverses en el seu entorn.

 


Contacte

Basedi S.L.

Passatge Pere Rodriguez, 14-16
08028 Barcelona


+34 93 207 41 64
+34 93 207 48 02 (FAX)