...

Presentació

Basedi S.L és una empresa constituïda l’any 1994. L’activitat principal és la prestació de serveis de control d’accessos, consergeries, complexes lúdics i industrials i neteja dels mateixos. Oferim treball a persones amb discapacitat. 

Inscrita com a Centre Especial de Treball (CET) segons normativa del Real Decret 2273/1985 amb el número T00096 en el registre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

El CET va dirigit al col·lectiu de persones amb discapacitat física i/o sensorial que tenen un certificat reconegut igual o superior al 33% tal i com estableix la normativa vigent actual.

Per a una major eficàcia i organització del treball, Basedi S.L. compte amb el segell de qualitat de la ISO 9001:2008 des de l’any 2001. Garantint a tots els clients externs una millora continua dels serveis que oferim.

L’empresa disposa d’un contracte en matèria de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals amb la MÚTUA ASEPEYO.

Amb la finalitat de cobrir qualsevol contingència imprevisible, Basedi S.L. té subscrita una elevada pòlissa de Responsabilitat Civil amb l’asseguradora CATALANA-OCCIDENTE.

En qualitat d’empresa del tercer sector pertany a la Federació Catalana de Centres Especials de Treball ( FECETC).

Al llarg de més de vint anys s’ha donat feina estable a un centenar de persones amb necessitats socials. Col·laborant amb les empreses que han confiat en nosaltres els seus serveis perquè la seva voluntat d’empresa socialment compromesa fos possible.

 


Contacte

Basedi S.L.

Passatge Pere Rodriguez, 14-16
08028 Barcelona


+34 93 207 41 64
+34 93 207 48 02 (FAX)